Vítejte na stránkách sběratele leteckých odznaků,

které jsou určeny nejen sběratelům, ale i všem zájemcům o informace týkající se leteckých odznaků našeho vojenského letectva. Tyto stránky provozuji od roku 2008 s cílem poskytnutí uceleného obrazového přehledu používaných odznaků u vojenského letectva od roku 1923 až do současnosti. Odznaky jsou uspořádány v jednotlivých časových obdobích podle leteckých odborností, které jsou dále řazeny podle jejich výrobců. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu padělků leteckých odznaků jsem tyto stránky doplnil o galerii padělků, aby začínající sběratelé se mohli lépe orientovat v této problematice. Tyto stránky postupně doplňuji a aktualizuji, avšak nejsem neomylný a proto se nebráním věcné diskuzi při vašem odlišném názoru (mimo reakcí dotčených prodejců padělků). Většinou vycházím ze zkušeností sběratelů a tak jsem nucen pracovat i s neověřenými informacemi. Z tohoto důvodu uvítám všechny poskytnuté informace týkající se tohoto okruhu sběratelství. Rád bych touto cestou poděkoval všem těm, kteří přispěli na tyto webové stránky fotografií materiálu ze své sbírky.

V roce 2013 si připomínáme výročí uplynutí 90 let od zavedení prvního odznaku československého vojenského letectva. Oficiálně došlo k zavedení těchto odznaků dne 27. října 1923, tedy v předvečer pátého výročí vzniku samostatného československého státu.

Nyní něco málo k mé osobě - jmenuji se Jaromír Djakov a sbírání leteckých odznaků se věnuji od roku 2003. Svůj sběratelský zájem soustřeďuji zejména na období let 1923 – 1953, které považuje asi také většina sběratelů za nejzajímavější období především z historického pohledu a také odznaky z tohoto období jsou výtvarně velmi zdařilé a to i v porovnání s leteckými odznaky ostatních států. Proto také věnuji na těchto stránkách zmíněnému období největší prostor. První letecký odznak jsem dostal přibližně ve svých deseti letech od svého strýce, který aktivně bojoval u letectva ve Slovenském národním povstání a po jeho potlačení byl internován v zajateckém táboře v Německu. Po válce získal odznak leteckého mechanika, který mám do současné doby a určitě zůstane pro mne tím nejcennějším.

Zařazení a terminologie odznaků je použita podle knihy Československé a české vojenské odznaky od autora Pplk. Ing. Zdeňka Krubla.

Jako doplňující údaj u jednotlivých odznaků, používám zkratky převzaté z numismatické terminologie, a to pro rozdělení do tří kategorií u méně se vyskytujících odznaků :

R - méně se vyskytuje

RR - vzácný

RRR - velmi vzácný


© 2008 by JP Design (www.jpdesign.cz)
Jste právě naším  návštěvníkem.