Odznaky 1954 - 1968, Dělostřelecký letecký pozorovatel Strana 1/ 1
Strana : 1   Celkem položek : 1

    Dělostřelecký letecký pozorovatel  

 

    V roce 1954 došlo k zavedení nových odznaků třídních specialistů letectva. Odznaky standardně používané pro odborné třídnosti dělostřeleckého leteckého pozorovatele 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a dělostřeleckého leteckého pozorovatele beztřídního jsou totožné s odznaky určenými pro odborné třídnosti letovoda. Existuje však samostatný odznak určený výlučně pro dělostřeleckého leteckého pozorovatele, který byl vyroben pouze jako dělostřelecký letecký pozorovatel beztřídní. O používání těchto odznaků nejsou přesné informace, jisté je pouze to, že byly v omezeném množství vyrobeny a proto se řadí k méně se vyskytujícím odznakům.       

 

    Výrobu těchto odznaků zajišťoval národní podnik ZUKOV PRAHA XI. Odznaky byly většinou opatřeny matričním číslem. Tyto odznaky byly zhotoveny z tombaku a ke stejnokroji se připevňovaly pomocí upínací matice.               


Dělostřelecký letecký pozorovatel

  více info..Strana 1
© 2008 by JP Design (www.jpdesign.cz)