Odznaky 1954 - 1968, Letovod Strana 1/ 1
Strana : 1   Celkem položek : 5

    Letovod – Dělostřelecký letecký pozorovatel

 

    V roce 1954 došlo k přejmenování názvu odbornosti navigátor na letovod a současně došlo k zavedení odznaků třídních specialistů letectva. Nově jsou zavedeny odznaky vyjadřující odbornou třídnost letovoda : 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a letovoda beztřídního. Tyto odznaky byly zároveň používány jako odznaky vyjadřující odbornou třídnost i pro dělostřeleckého leteckého pozorovatele : 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a dělostřeleckého leteckého pozorovatele beztřídního.

 

    Na výrobě těchto odznaků se podílely : národní podnik ZUKOV PRAHA XI, ZUKOV 02, Štátna mincovňa Kremnica a Bižuterie Jablonec nad Nisou. V případě letovoda 3. třídy se vyskytují dvě varianty odznaku odlišující se barvou bomby – světlemodrá (tyrkysová) varianta a tmavomodrá varianta. Odznaky letovoda byly vyrobeny také podle sovětského vzoru a proto upozorňuji, že po odstranění upínací matice s označením výrobce jsou oba odznaky zaměnitelné. Spolehlivým vodítkem pro rozpoznání těchto odznaků je jejich číslování, protože sovětské odznaky nebyly číslované. Naše odznaky byly buď číslované a pokud nebyly, měly alespoň na rubu jednoho z křídel připravenou plošku pro vyražení matričního čísla. Tyto odznaky byly zhotoveny z tombaku.              


Letovod 1. třídy

  více info..
Letovod 3. třídy

  více info..


Letovod 2. třídy

  více info..
Letovod beztřídní

  více info..


Letovod 3. třídy

  více info..Strana 1
© 2008 by JP Design (www.jpdesign.cz)