Odznaky 1923 - 1953, Letecký mechanik Strana 1/ 1
Strana : 1   Celkem položek : 7

Odznak leteckého mechanika byl zaveden u letectva ČSR dnem 26. června 1948.

    Odznaky vyráběla firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. Tyto odznaky se skládaly ze tří částí – trojlisté vrtule připájené na lipovém věnci s přinýtovaným zlatým státním znakem. Tvar profilu listů vrtule je symetrický (listy vrtule jsou leštěné), lev na státním znaku má ocas s vlající hřívou, která jako by tvořila  12 „ostnů“ a lipové lístky věnce mají totožný vzhled, jako u odznaků polního pilota vyráběných tímto výrobcem. Odznaky byly raženy ze stříbra o ryzosti 800/1000. Značeny byly značkou výrobce FP, označením ryzosti stříbra a puncovní značkou. Ve většině případů nebyly stříbrné odznaky číslovány, výjimku tvoří pouze odznaky udělované absolventům Leteckého spojovacího učiliště v Chrudimi (pětimístná matriční čísla odznaků začínají vždy číslicí 10).

    V druhé polovině roku 1949 došlo ke změně používaného materiálu a odznaky leteckého mechanika se začaly razit pouze z obecného kovu, přičemž vrtule a lipový věnec byly povrchově postříbřeny. K nahrazení stříbra obecným kovem bylo přistoupeno ryze z ekonomických důvodů, neboť cena odznaku z obecného kovu byla o 40% nižší, než cena stříbrného odznaku. Odznaky z obecného kovu sice nadále razila firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, ale tyto odznaky již nenesou standardně používanou značku výrobce. Některé odznaky z obecného kovu jsou však opatřeny na rubu atypickou značkou (viz. fotografie v obrazové části). Na rozdíl od stříbrných odznaků bývají odznaky z obecného kovu většinou číslovány (pokud jsou na odznaku čtyřmístná matriční čísla, tak začínají vždy číslicí 1 a nebo číslicí 5).


Letecký mechanik

  více info..
Letecký mechanik

  více info..
Průkaz leteckého mechanika

  více info..


Letecký mechanik

  více info..
Letecký mechanik

  více info..


Průkaz leteckého mechanika

  více info..
Letecký mechanik

  více info..Strana 1
© 2008 by JP Design (www.jpdesign.cz)