Odznaky 1923 - 1953, Polní letounový pozorovatel zbraní Strana 1/ 1
Strana : 1   Celkem položek : 9

    Odznak polního letounového pozorovatele zbraní byl zaveden u letectva RČS dnem 12. září 1931 pod původním názvem polní pěchotní, dělostřelecký a jezdecký pozorovatel - letec. Jak napovídá původní název, odznak byl určen pro absolventy kursu, do kterého byli zařazováni důstojníci pěchoty, dělostřelectva, jezdectva a později i generálního štábu, kteří byli vysíláni k letectvu, aby získali zkušenosti ze spolupráce s ním.

    Prvním výrobcem byla firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, která razila ze stříbra o ryzosti 800/1000 dva základní typy odznaku polního letounového pozorovatele zbraní - předválečný typ a poválečný typ:

    Předválečný typ (RR) byl ražen v letech 1931 – 1936. Podle oficiální předlohy pro výrobu těchto odznaků měla být po každé straně státního znaku lipová ratolest mající 7 lístků, ale takovýchto odznaků se vyskytuje poměrně málo. Mnohem častěji se vyskytuje varianta mající po každé straně státního znaku lipovou ratolest se 6 lístky, ale může se vyskytovat i varianta mající na jedné straně státního znaku lipovou ratolest se 7 lístky a na druhé straně ratolest se 6 lipovými lístky. Uvedené rozdíly v počtu lipových lístků u jednotlivých odznaků však nejsou způsobeny ražbou z různých raznic, ale jsou způsobeny ručním obrušováním hran již vyražených odznaků. Proto sedmé lístky (horní lístky vně lipových ratolestí) mohou mít odlišný tvar a velikost, případně mohou být i zcela odstraněny. U předválečného typu je v obou lipových ratolestech prořezán mezi lístky otvor, který může mít u jednotlivých exemplářů odlišný tvar a velikost. Odlišnosti u jednotlivých otvorů jsou způsobeny tím, že tyto otvory byly ručně vyřezávány po vyražení odznaku. U odznaků vyráběných do roku 1936 bývá většinou na rubu vyraženo označení výrobce PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII a matriční číslo. Na rubu odznaků předválečného typu standardně nebývá vyražena puncovní značka ani označení ryzosti stříbra.

Z předválečné produkce firmy PROVAZNÍK A SPOL. v letech 1937 – 1938 pochází několik kusů odznaků nesoucích atypické značení na líci, a to na záštitě meče - značku výrobce FP (značka FP byla zavedena až od roku 1937), puncovní značku a označení ryzosti stříbra 800. Vzhledem k velmi malému počtu vyrobených kusů se však tyto odznaky vyskytují pouze výjimečně.

    Poválečný typ (RRR) byl ražen od roku 1947. Odznaky mají po každé straně státního znaku lipovou ratolest se 6 lístky. Rozdíl oproti předválečnému typu však spočívá v tom, že v lipových ratolestech není žádný otvor prořezán a odznak je celistvý. Oproti předválečnému typu bývá u poválečného typu na rubu vždy vyraženo označení výrobce PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, dále značka výrobce FP, puncovní značka, označení ryzosti stříbra 800, matriční číslo (většina odznaků nese dvě matriční čísla) a dále zde bývá vyražena římská číslice III.

    Druhým výrobcem byla STÁTNÍ MINCOVNA V KREMNICI (RR), která razila odznaky polního letounového pozorovatele zbraní v letech 1936 – 1938. Tyto odznaky byly značeny na rubu značkou mincovny – K v osmiúhelníku a označením ryzosti stříbra 800, avšak bez puncovní značky. Odznaky mají po každé straně státního znaku lipovou ratolest vždy se 6 lístky. V každé z obou lipových ratolestí je mezi lístky vyražen otvor, který má u všech exemplářů shodný tvar (na rozdíl od odznaků firmy Provazník a spol. nebyl otvor mezi lipovými lístky ručně vyřezáván). Odznaky byly raženy ze stříbra o ryzosti 800/1000.


Polní letounový pozorovatel zbraní

  více info..
Polní letounový pozorovatel zbraní

  více info..
Polní letounový pozorovatel zbraní

  více info..


Polní letounový pozorovatel zbraní

  více info..
Polní letounový pozorovatel zbraní

  více info..
Polní letounový pozorovatel zbraní

  více info..


Polní letounový pozorovatel zbraní

  více info..
Polní letounový pozorovatel zbraní

  více info..
Průkazka vojenského letce RČS

  více info..Strana 1
© 2008 by JP Design (www.jpdesign.cz)